2. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
17. 1. 2018 - 11:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 1. redne ter 1. in 2. izredne seje Interesne skupine 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 2. izredne seje

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane