2. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
21. 12. 2017 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. redno sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane