2. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 1. 2018 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic   Razširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) - druga obravnava, EPA 2470-VII

Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA6D09535B457529C12581F7004831B1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Pripombe Skupnosti občin Slovenije (SOS) k predlogu zakona so objavljene na spletnih straneh DZ z dne 15. 1. 2018:

Pripombe

- Mnenje Mestne občine Ljubljana k predlogu zakona je bilo objavljeno na spletnih straneh DZ z dne 15. 1. 2018:

Mnenje

- Pripombe Mestne občine Koper k predlogu zakona so objavljene na spletnih straneh DZ z dne 15. 1. 2018:

Mnenje

- Dodatni poudarki Mestne občine Ljubljana k predlogu zakona so objavljeni na spletnih straneh DZ z dne 16. 1. 2018:

Dodatni poudarki

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ:

Mnenje

- Mnenje, sprejeto na seji komisije k tej točki:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) - druga obravnava, EPA 2487-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A2D9C1CF592B5A15C12581FE0054136B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ:

Mnenje

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A) – druga obravnava, EPA 2421-VII  *RAZŠIRITEV

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3B61BF8EA45E6EEDC12581E90051A69B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ je objavljeno na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7D538E4B3FE85AEFC12582190040D282&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je objavljeno na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4335295BCB6ACB9CC12581FC003AD710&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je objavljeno na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=515DFEFC0DB4F7F3C125820B003CC629&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Komentar k Predlogu zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti:

Komentar

- Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti:

Predlog

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

3.   Potrditev zapisnika 1.  seje komisije

Zapisnik

 

4.  Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane