2. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
25. 1. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic   Razširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava, EPA 2374-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B27E758E5ADD9E94C12581DB004D5746&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D6C43DF13311A6A8C125821700306FA6&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Pripombe Skupnosti občin Slovenije k predlogu zakona so objavljene na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1726127E8276DBA7C1258218002C0A40&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto na seji komisije k tej točki:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) – druga obravnava, EPA 2499-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9BE06B4457125E1DC12581FE00497A70&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=16824B075FBFF2E2C12582170042F0B4&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Stališče Zavoda invalidskih podjetij Slovenije:

Stalisce

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H) – druga obravnava, EPA 2454-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0DFA3FAF67B63CDFC12581F4004300F9&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ:

Mnenje

- Mnenje Združenja občin Slovenije:

Mnenje

- Dopis Fiskalnega sveta

Dopis

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) – druga obravnava, EPA 2486-VII  *RAZŠIRITEV

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=25A202E6983DE5BBC12581FC004AB42D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8EC81A69B1CD71FEC1258219002C1A0C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnika 1. seje komisije

Zapisnik

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane