2. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
25. 1. 2018 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP) - druga obravnava, EPA 2468-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D1F3E2CED404105FC12581F60058BD20&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane