2. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
28. 3. 2018 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje komisije

 

2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2017, EPA 2677-VII

 

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS (ZSFCJA-B) –  skrajšan postopek, EPA 2663-VII

 

4. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) – druga obravnava, EPA 2613-VII

 

5. Predlog Zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnostih pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKKPNS) – druga obravnava, EPA 2585-VII

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1A) – skrajšan postopek, EPA 2578-VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A), druga obravnava, EPA 2588-VII   * RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane