2. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
13. 2. 2018 - 14:00
sejna soba T-klet, Tomšičeva 5

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Informacija o poteku dialoga in procesu izvrševanja razsodbe Arbitražnega sodišča

2. Odobritev zapisnika 1. izredne seje komisije

Osnutek zapisnika

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane