2. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

14. 2. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Osnutek zapisnika

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-A) – skrajšani postopek, EPA 2569-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A) – skrajšani postopek, EPA 2548-VII

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) – druga obravnava, EPA 2316-VII

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) – skrajšani postopek, EPA 2437–VII

  • Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.                                                                          

6. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane