2. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
22. 1. 2018 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) - druga obravnava, EPA 2463-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3F22D8D3BD15F443C12581F6005A54F0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Velenje:

Mnenje

- Pripombe Skupnosti občin Slovenije:

Pripombe

- Pripombe Združenja občin Slovenije so objavljene na spletni strani DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EC12BF643753E133C125821800521DBD&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) - skrajšani postopek, EPA2506-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=47BDCF5EA90ACCB2C1258204003E4960&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

3. Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1) - druga obravnava, EPA 2462-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=359E6FAB4215822AC12581F60059A831&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

4. Potrditev zapisnika 1. seje komisije

Zapisnika

 

5. Razno

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane