20. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
22. 2. 2021 - 12:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) - nujni postopek, EPA 1671-VIII

 

2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020, EPA 1669 - VIII  

Copyright 2018, Vse pravice pridržane