20. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 11. 2019 - 11:30
v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije, sejna soba/P, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 19. redne in 6. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane