20. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 6. 2019 - 07:30
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 19. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane