20. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
18. 9. 2019 - 11:45
v sejni sobi (2. nadstropje) na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 21. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane