20. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
23. 1. 2019 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


1. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov za leto 2018 (od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2018)

 

4. Pobude in vprašanja

Predlog pobude v zvezi z oprostitvijo plačila DDV na nakup gasilske opreme

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane