20. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2019 - 11:00
soba 304, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Izvolitev vodje interesne skupine

3. Priprava na 16. sejo Državnega sveta

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane