20. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 5. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A), nujni postopek, EPA 539-VIII  

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B), druga obravnava, EPA 540-VIII,

 

3. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2018, EPA 524 - VIII

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 18. in 19. redne seje komisije

 

-----------------

Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalcih glede kreditov v švicarskih frankih *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane