20. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
26. 5. 2020 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-D) - skrajšani postopek, EPA 1043-VIII

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnika 18. redne in 6. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane