20. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
14. 1. 2020 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje komisije

 

2. Predlog pobude za sprejem Predloga zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa

 

3. Predlog poročila o delu Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport za leto 2019

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane