20. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
28. 11. 2018 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta, EPA 251-VIII, EU U 903

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu, EPA 252-VIII, EU U 904

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev) - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu EPA 253-VIII, EU U 905

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010, EPA 1411-VII, EU U 656

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES, EPA 273-VIII, EU U 906. *RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane