20. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
9. 5. 2019 - 09:00
sejna dvorana A, prostori občine Krške, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Seznanitev s pilotnim projektom uvajanja dolgotrajne oskrbe – projekt  Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«

Copyright 2018, Vse pravice pridržane