20. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
28. 3. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Štiriindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420–VIII

 

2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018, 421–VIII

* * *

 

Komisija za državno ureditev bo 1. in 2. točko dnevnega reda kot pristojna komisija  obravnavala skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirano komisijo.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane