21. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov

20. 11. 2017 - 13:30
v sobi 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic

Dnevni red:

1. Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII

ZFO-1C

2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), EPA 2253-VII 

ZIPRS1819

Copyright 2013, Vse pravice pridržane