21. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
3. 7. 2019 - 07:30
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje interesne skupine 

 

2. Priprava na 20. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane