21. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2019 - 10:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane