21. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
10. 4. 2019 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Pobuda za dopolnitve Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

3. Priprava na 17. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane