21. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
29. 5. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A), EPA 584-VIII,

 

2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), EPA 515 - VIII

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnika 20. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane