21. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
7. 9. 2020 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1311-VIII

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnika 20. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane