21. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
19. 2. 2020 - 12:00
mala dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

SklicDodatno_vabljenDodatno_vabljen1


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje komisije  

 

2. Predlog pobude za sprejem Predloga zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu - zakonodajna iniciativa

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1-A) - skrajšan postopek, EPA 1000-VIII

 

4. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2018/2019, EPA 961-VIII

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane