21. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 17., 18. in 19. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A) - skrajšani postopek, EPA 504-VIII

 

3. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2018, EPA 572-VIII

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane