21. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
17. 4. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C) - skrajšani postopek, EPA 0455 - VIII

 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F) – skrajšani postopek, 0429 - VIII 

 

3.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane