21. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
7. 1. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019-2023, EPA 326-VIII

 

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, EPA 309-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 19. in 20. seje komisije

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane