22. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 2. 2020 - 11:30
soba 304/III, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog_za_razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 26. sejo Državnega sveta

 

1A. Poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se Državni svet izjavi o odgovoru Državnega zbora Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede predloga Državnega sveta za zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) v povezavi z Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

            1. Primer javno objavljenega dokumenta na spletni strani Banke Slovenije

            2. Dopis Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 4. 11. 2019,

            3. Dopis_Vrhovnega_sodisca RS z dne 30. 9. 2019

            4. izpis s spletne strani Banke Slovenije URL: https://www.bsi.si/mediji/1448/zahtevek-za-izplacilo-pavsalnega-nadomestila-na-podlagi-zpsvikob

 

2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje interesne skupine

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane