22. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 11. 2019 - 13:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

3. Opredelitev Interesne skupine do predlaganih sprememb Poslovnika Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane