22. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
15. 5. 2019 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 18. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane