22. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
8. 10. 2020 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v letu, 2019, EPA 1326-VIII

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnika 21. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane