22. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
3. 6. 2020 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeniDodatno_vabljeni1


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne in 3., 4., in 5. izredne seje komisije

 

2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019, EPA - 1045-VIII

 

3. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o. Ljubljana, EPA - 1158-VIII

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane