22. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
30. 5. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-A) - skrajšani postopek, EPA 541-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B) -skrajšani postopek, EPA 570-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane