22. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 4. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E) - skrajšani postopek, EPA 467 - VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B) – skrajšani postopek, EPA 468 - VIII 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča    (ZPPreb-1A) - skrajšani postopek, EPA 456 - VIII

 

4.   Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane