22. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
6. 6. 2019 - 14:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1.     Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2018, EPA 568-VIII

 

2.     Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018 in Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2018, EPA 607-VIII

 

3.     Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2018, EPA 612-VIII

 

4.     Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane