22. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
28. 1. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za spremembo 19. člena Zakona o dimnikarskih storitvah

 

2. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2018

 

3. Potrditev zapisnika 21. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane