23. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
16. 6. 2021 - 12:00
209/II ali prek aplikacije Cisco Webex meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021, EPA 1921-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane