23. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
12. 6. 2019 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 19. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane