23. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
4. 12. 2020 - 10:00
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

A1.     Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) – nujni postopek, EPA 1508-VIII*  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

*Kolegij predsednika Državnega zbora še ni odločal o predlogu, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

 

1. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2019

 

2. Zaskrbljujoče stanje v kmetijstvu zaradi epidemije Covid-19

 

3. Potrditev zapisnika 22. in 7. izredne seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja

Pismo_podpore Čebelarski zvezi Slovenije h kandidaturi predloga "Čebelarstvo, znanje in tehnika" za vpis v Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane