23. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
15. 1. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta (MSRS124), EPA 335-VIII

 

2. Poročilo o udeležbi na zasedanju globalne parlamentarne mreže OECD v letu 2018

 

2A. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS), EPA 364-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2B. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani (MSNPEUCH), EPA 365-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2C. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki (MPA), EPA 366-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2Č. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah (MASPZSP, EPA 367-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v 2018

 

4. Potrditev zapisnika 22. seje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Copyright 2018, Vse pravice pridržane