23. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
17. 6. 2019 - 15:00
sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 20. in 21. redne ter 3. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018, EPA 611-VIII

 

3. Zahteva za dopolnitev Odgovora Vlade Republike Slovenije št. 00202-8/2019/5 z dne 6. 6. 2019 na Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi  

Odgovor Vlade  RS št. 00202-8/2019/5 z dne 6. 6. 2019 na Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20. a člena Zakona o zdravniški službi 

Predlog_zahteve Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za dopolnitev odgovora Vlade RS št. 00202/-8/2019/5 z dne 6. 6. 2019 na Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20. a člena Zakona o zdravniški službi

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane