23. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
20. 6. 2019 - 15:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H) - skrajšani postopek, EPA 636-VIII,

 

2. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2018, EPA 626-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 21. in 22. redne seje komisije

    Copyright 2018, Vse pravice pridržane