23. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 21. seja Interesne skupine lokalnih interesov - skupna seja

Tiskalniku prijazna oblika
11. 2. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

 

1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek, EPA 387-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane