24. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2020 - 11:30
v sobi 89/pritličje, Šubičeva 4, Ljubljana ali v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 10. izredne in 11. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 29. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane