24. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 10. 2019 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane