24. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
22. 1. 2020 - 10:45
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine za leto 2019

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane